آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083   ----- 46 11 58 88

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

آموزش عکاسی از کودک1

آموزش عکاسی از کودک 

 گرفتن عکس از کودکان  و نوزادان خیلی دلچسپ و هیجان انگیز است.

با این حال کار بسیار مشکلی نیز می باشد زیرا باید حوصله کنید و لحظه

مناسب را برای عکاسی پیدا کنید و چندین عکس بگیرید تا شاید یکی از

آنها مناسب  باشد. در هرحال برای عکاسی از کودک و نوزاد روش هایی

وجود دارد که با بکارگیری آنها زودتر به نتیجه خواهید رسید.

آتلیه کودکعکس گرفتن از نوزاد

عکس گرفتن از نوزاد کودک

کودکان و اکثرا نوزادان بیشتر مواقع در خوابند. بنابراین هنگامی که دوست

دارید لبخند بزنند یا بخندند یا بنشنند این کار را انجام نمی دهند. در مطالب

بعدی نکاتی را برای عکاسی از کودکان و نوزادن آموزش خواهیم داد.