آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083   ----- 46 11 58 88

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

آموزش عکاسی از کودک5

دنباله آموزش عکاسی از کودکان

راه دیگر برای عکاسی از کودکان و نوزادان گرفتن

عکس کودک از فاصله دور توسط لنزهای تله است.

باید به خاطر داشته باشید که عکاسی از نوزادان

نسبت به عکاسی از کودکان بسیار سخت تر است

آتلیه کودک

زیرا نوزادان نسبت به کودکان قادر به نگهداری سر

خود نمی باشند. بنابراین قراردادن زاویه مناسب

دوربین برای گرفتن عکسی زیبا مشکل است.