آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083   ----- 46 11 58 88

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

آموزش عکاسی از کودک6

دنباله آموزش عکاسی از کودکان

آیا در هنگام عکاسی از کودکان بهتر است از فلش

استفاده کنیم یا استفاده نکنیم؟ گاهی در آموزش

عکاسی از کودکان این نکته به نظر می رسد که

بعضی از صاحبنظران بر این اعتقادتد که ممکن است

آتلیه کودک

نور فلش برای کودکان مضر باشد. در هر صورت

بهتر است در هنگام عکاسی از کودکان تا جایی که

امکان دارد از فلش استفاده نکنید. این کار را می توانید

با نور طبیعی و تغییر نوردهی دوربین انجام دهید.

در استفاده از فلش های ثابت می توانید روی فلش را

با پارچه ای نازک بپوشانید.