آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

عکاسی بارداری (سیلوئت)

عکاسی بارداری - سیلوئت

احتمالا تا حالا به عکس های ضد نور یا به عبارتی سیلوئت برخورد کرده باشید. چنانچه از نام نام آنها بر می آید

این گروه از عکس ها ضد نور هستند و موضوع عکاسی در آنها به شدت تیره است به نحوی که بسیاری از جزئیات

آن قابل رویت نیست و فقط شکل کلی از آن در عکس قابل مشاهده است. در این نحوه عکاسی بارداری میتوان از

موضوعات مختلفی مانند انسان، درخت، حیوان یا برخی اشیا استفاده کرد. 

عکاسی بارداری