آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

عکاسی بارداری (معمولی)

عکاسی بارداری - معمولی

در عکاسی بارداری معمولی خانم باردار با پوشیدن لباس های معمولی و عادی که می تواند شامل لباس گشاد یا تنگ ساده و تک رنگ

است به عکاسی بپردازد. لباس های با رنگ روشن و شاد در بهتر شدن عکس های خانم باردار ماسب تر هستند.