آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

عکاسی بارداری - فانتزی و شاد

عکاسی بارداری - فانتزی و شاد

در عکاسی بارداری فانتزی آتلیه عکس کودک نیکی ابزارهای خاصی استفاده می کند که تمام آنها در آتلیه موجود

است و نیازی به آوردن وسیله خاصی توط شما نمی باشد. به کمک این وسایل سعی کرده ایم تم های جالب و

شادی را به فضای عکاسی بارداری بدهیم. برای دیدن این گونه عکس ها می توانید آنها را با حضور در

آتلیه عکس کودک نیکی از نزدیک ببینید.