آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

عکاسی بارداری - رمانتیک

عکاسی بارداری - رمانتیک

در عکاسی بارداری رمانتیک زوجین در فیگورهای عاشقانه قرار گرفته و عکس های بیاد ماندی از آنها گرفته می شود.

در این تم عکاسی کلیه عکس ها به کمک زن و شوهر و در حالات زیبا گرفته می شود. حتی در اینگونه تم می توان از

عکاسی ضد نور یا سیلوئت استفاده کرد