آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

عکاسی کودک - پرتره

عکاسی کودک - پرتره

معمولا به عکاسی که از چهره افراد انجام می گیرد ، عکاسی پرتره گویند. عكاسي از چهره اشخاص تقريباً همه عكاسان از چهره اشخاص عكس گرفته اند.

عكاسي از چهره، به ویژه عکاسی کودک كاربردهاي زيادي دارد و در این موقعیت اس که يك عكاس را مي توان ارزيابي كرد. تمام افراد هنگامی که عكس

خوب از چهره كسي مي بینند توجه شان به آن عكس جلب مي شود.

عکاسی کودک