آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

عکاسی کودک - سیلوئت

عکاسی کودک - سیلوئت

شاید تا کنون درباره عکس های سیلوئت یا ضد نور مطالبی شنیده باشید و یا عکس هایی دیده باشید. همان گونه که از اسم  این

دسته از عکاسی کودک برمی آید، سوژه عکاسی در آنها بشدت تاریک است به گونه ای که جزییات زیادی از عکس دیده نمی شود

و تنها شکل کلی آن قابل دیدن است. 

عکاسی کودک